Bilinmezliğe devam: Prag

Tesadüfen başladığım 30 günlük tamamen plansız ve bilinmez seyahatimde Budapeşte‘den sonra Prag’a vardık. Yanımda Budapeşte’de bana katılan Patrick de vardı.

Açıkçası o zamanlar şimdiki gibi araştırmacı bir tip değildim ve gittiğim yerleri sadece gözlemliyordum. Bilinçlilik seviyesine ulaşmam için biraz daha zaman vardı. (daha&helliip;)